۰

متن آهنگ باخ باخ بیر منه باخ به همراه ترجمه فارسی

متن آهنگ باخ باخ بیر منه باخ به همراه ترجمه فارسی
گجه‌لری رویامداسان
شب‌ها در رویای من هستی
گورورَم کی یانیمداسان
میبینم که در کنارم هستی
هانسی دوزدی هانسی یالان؟
کدام راست است و کدام دروغ؟
اولورم سنین ایچین یانیرام سنین ایچین
می‌میرم برای تو هلاکم برای تو